Maximaal 150 euro eigen risico per behandeling vanaf 2025

Het verplichte eigen risico voor medisch-specialistische zorgbehandelingen gaat op de schop.

Vanaf 2025 wil minister Ernst Kuipers een andere constructie toepassen die ervoor moet zorgen dat mensen eerder geneigd zullen zijn een benodigde behandeling te ondergaan. In de huidige situatie deinst men soms terug voor de kosten.

Het verplichte eigen risico is momenteel 385 euro. Wie dat bedrag nog niet heeft aangesproken, moet dus behoorlijk in de buidel tasten bij het ondergaan van een behandeling. In de beoogde nieuwe situatie blijft het totale eigen risico per jaar weliswaar op 385 euro staan, maar geldt per behandeling een maximum van 150 euro. ,,Het toepassen van het verplicht eigen risico kan slimmer en daar is de ingreep op gericht’’, zegt minister Ernst Kuipers. Hij spreekt van een lastenverlichting voor velen, terwijl niemand méér eigen risico hoeft te betalen. ,,De hervorming van het eigen risico draagt daarnaast bij aan de betaalbaarheid van de zorg.’’

Betaalbaarheid

Door de introductie van een maximumbedrag van 150 euro per behandeling in de medisch-specialistische zorg, wordt de financiële drempel voor de toegang tot ziekenhuiszorg lager. Tegelijkertijd blijven mensen dankzij de nieuwe systematiek langer nadenken of een beoogde behandeling passend en nodig is, omdat ze minder snel hun volledige verplichte eigen risico volmaken. De maatregel draagt op deze manier bij aan de betaalbaarheid van de zorg, waarvan iedereen profiteert door een minder grote stijging van de zorgpremie.

Effecten voor verzekerden

Niet iedereen zal het effect van de maatregel gaan merken. Voor mensen die bijna geen zorg gebruiken en niet naar het ziekenhuis hoeven, zal het vrijwel geen verschil maken. De mensen die wél naar het ziekenhuis gaan en daar enkele behandelingen nodig hebben, kunnen profiteren van de nieuwe systematiek doordat ze minder eigen risico gaan betalen. Dit is een brede groep van mensen met verschillende zorgbehoeften. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die plotseling eenmalig ziekenhuiszorg nodig hebben, en ook mensen met een aandoening waarvoor ze af en toe naar het ziekenhuis moeten. Mensen met hoge zorgkosten, vooral ook buiten de medisch-specialistische zorg, zullen waarschijnlijk alsnog hun eigen risico volmaken. Zij blijven net als in de huidige systematiek maximaal 385 euro verplicht eigen risico betalen op jaarbasis. 

Chronisch zieken

In het coalitieakkoord is bepaald dat het eigen risico in de zorg betaalbaar moet zijn, met name voor mensen met hoge ziektekosten, zoals chronisch zieken. Eén van de maatregelen om dit te bereiken, is dat het eigen risico tot 2026 niet zal worden verhoogd. Het begrenzen van het bedrag per behandeling is vooralsnog alleen van toepassing op de medisch-specialistische zorg. Dit jaar zal verkend worden of een maximumbedrag in andere sectoren van de curatieve zorg meerwaarde heeft en wenselijk is.

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.