Evolutionaire gezondheidsleer

De afgelopen eeuw stond bol van de revoluties, evolutionaire gezondheidsleer. Denk aan de ontdekking van de antibiotica, auto, tv, koelkast en de gsm.

Ons leven is veel makkelijker geworden, waar we erg dankbaar voor kunnen zijn. We hebben schoon drinkwater, een riool en een goede gezondheidszorg bij acute aandoeningen. De kindersterfte is radicaal verminderd en ons leven is geautomatiseerd. Toch heeft te veel comfort een prijs: het gaat ten koste van ons welzijn. De kwaliteit van leven is drastisch verslechtend. Vroeger was men dom en sterk, nu is men slim en zwak. Onze genen snappen geen bal meer van de huidige omgeving. Hoe kunnen we weer slim en sterk worden? De industriële revolutie zorgde ervoor dat ons spierkracht door machines werd overgenomen. De huidige digitale revolutie neemt onze denkkracht over. Hoe kunnen we het beste van twee werelden, van nu en vroeger, integreren? Hoe kunnen we onze gezondheid het beste onderhouden en versterken? We leven in een unieke tijd met veel kansen. Ik zou niet meer terug willen naar de oertijd. Toch is het wijs als we bepaalde regels uit onze handleiding weer in ons leven integreren.

Evolutionaire gezondheidsleer

In een natuurlijke omgeving waren we in de veilige handen van de natuur. Er waren veel noodzaken: honger, dorst, koude, gevaar en schaarste. Deze omgeving zorgde voor een actieve leefstijl. De wisselwerking tussen de omgeving en onze genen heeft ons lichaam gevormd. De survival vond in het bos plaats. De omgeving dwong gezondheid af. De oermens deed geen 50 push-ups om strak en gezond te blijven. De natuur dwong af om in bomen te klimmen voor vruchten, te graven naar knollen of te jagen. Gezondheid was geen vrije van het individu, maar een keuze die de omgeving afdwong. Culturele ziekteleer De culturele revolutie heeft de natuurlijke evolutie ingehaald. Evolutionaire gezondheidsleer is culturele ziekteleer geworden. We eten te vaak en te veel, we bewegen te weinig en zitten te veel stil, we slapen te weinig, we hebben te veel psycho-emotionele stress, we leven te steriel en velen zijn hun levensdoel kwijt. Op dit moment zijn 5,3 miljoen mensen chronisch ziek, wegen ruim 8 miljoen Nederlanders te zwaar, zijn ruim 1 miljoen Nederlands antidepressiva en slikken 1 op de 20 kinderen Ritalin tegen ADHD. Deze cijfers geven duidelijk aan dat er een groot conflict is tussen de mens en zijn omgeving. De survival heeft zich van het bos naar de huidige maatschappij, waaronder de supermarkt, verplaatst. Gezondheidsrevolutie De aandacht gaat bij de huidige ziektegolf vooral naar het individu uit. Dit is onterecht en een gemiste kans. Als voorbeeld zijn dikke mensen vooral normale mensen in een abnormale omgeving. Als mensen konden we altijd tegen de gezonde omgeving leunen. De omgeving bood tegenkracht en hield ons ‘recht’. De huidige omgeving is compleet onnatuurlijk, waardoor deze natuurlijke druk is weggevallen. We vallen letterlijk om. Een gezondheidsrevolutie begint door deze verbanden te snappen en een goede strategie voor zowel het individu als de omgeving te schetsen. We kunnen wachten op een maatschappelijke revolutie als politiek en bedrijfsleven gaan samenwerken. Tot die tijd kun je er echter al voor kiezen om een persoonlijke revolutie te ontketenen. Voedingscentrum Op dit moment worden we door het Voedingscentrum over voeding ingelicht. Buiten het feit dat ik vind dat de schijf van vijf verre van optimaal bij de mens aansluit, schiet deze benadering tekort. Voeding is belangrijk, maar kan niet vanuit een eiland of vacuüm worden bekeken. Op dit moment slingeren we als mens heen en weer in een commercieel krachtenveld, wat ook in de adviezen van het Voedingscentrum terugkomt. Ik vind het niet wijs om zwangere vrouwen bijvoorbeeld de zoetstof aspartaam te adviseren. Leefstijlcentrum Het grote gemis is het ontbreken van een leefstijlcentrum. In het leven zorgt van ‘stijl van leven’ in wisselwerking met de omgeving voor gezondheid of ziekte. De grootste behoefte ligt bij het oprichten van een LEEFSTIJLCENTRUM. Een onafhankelijk instituut die kennis en inzichten van pioniers bundelt en voor het grote publiek toegankelijk maakt. Zou het niet fantastisch zijn om zo’n centrum in de vorm van een online kennisplatform te hebben? Een vraagbaak waarin veel onderwerpen van ‘voeding’, ‘beweging’, ‘ontspanning’ en ‘psyche/mindset’ worden uitgewerkt. Een beweging die niet pretendeert de waarheid te hebben, maar mensen prikkelt om hun eigen waarheid te vinden. Praktisch, omgeving De politiek zou ongezond voedsel kunnen belasten en gezond voedsel kunnen subsidiëren. Gezondheid is een basisrecht en dus moeten gezonde omstandigheden voor iedereen toegankelijk zijn. De gezonde keus mag de meest vanzelfsprekende keus worden. Een suikertaks blijkt uit onderzoek ook een positieve prikkel te kunnen zijn om ziekte terug te dringen. We kunnen meer groen in onze steden integreren en bij de aanleg van nieuwbouwwijken al veel ruimte reverseren voor speelweides en brede fietspaden. We kunnen de maatschappij uitdagend gaan inrichten, we kunnen ontmoetingscentra openen om de sociale cohesie te vergroten en we kunnen overal vitaal voedsel verkrijgbaar maken, van benzinepompen, sportkantines, pretparken tot vakantieparken. De omgeving sluit op deze manier beter bij de wens van ieder mens aan: gezond en gelukkig oud worden. Praktisch, persoonlijk Met kleine stapjes kun je nieuwe gewoontes op leefstijlgebied integreren. Er ligt veel macht bij voeding, beweging en ontspanning. Aangezien een vitaal geest in een vitaal lichaam hoort, ligt er ook veel macht bij het aanpakken van negatieve overtuigingen en het versterken van positieve patronen. Het is de kunst om de ruis uit je leven te verwijderen. Wat overblijft is dat van waarde is. Het is zinvol om regelmatig bij de koers van je leven stil te staan. Ben ik gelukkig en voel ik mij vitaal? Zo niet, dan is een ‘gezondheidswegenkaart’ handig waarop je kunt kijken waar je nu staat en waar je naartoe wilt. OERsterk Leven Aangezien er nog geen leefstijlcentrum is, heb ik veel essentiële inzichten om te (over)leven in mijn boek ‘OERsterk Leven’ vermeld. Het is een wegenkaart waarin ieder zijn eigen weg naar gezondheid kan vinden. Op dit moment ontbreekt zo’n wegenkaart voor ‘Lijf en gezondheid’ in de huidige maatschappij waardoor de meeste mensen verdwalen richting klachten en ziekte. Het snappen van bepaalde verbanden tussen mens en omgeving en binnen onze stofwisseling zorgen voor bewustwording. Dit maakt de stap naar gedragsverandering mogelijk. Daarnaast staat ‘OERsterk Leven’ vol met praktische tips, lijstjes, verbanden, ervaringen en interviews. Mijn oma zijn altijd ‘als je iets ziet, ben je verantwoordelijk’. Op deze manier heb ik mijn verantwoordelijkheid ingevuld. Proost op een OERsterke maatschappij! www.oersterk.nu

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.