Games spelen positieve uitwerking

Games spelen positieve uitwerking Het spelen van videogames lijkt een positieve uitwerking te hebben op jongeren. Voorwaarde is wel dat ze er niet teveel tijd aan besteden.

Dat is de conclusie die onderzoekers van de universiteit van Oxford trekken uit verschillende Britse onderzoeken. Er werd een analyse gemaakt van gegevens die betrekking hebben op 5.000 jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Gebleken is dat jongeren, die zich dagelijks gedurende maximaal een uur bezighielden met het spelen van videogames, zich over het algemeen meer tevreden toonden over hun leven dan leeftijdsgenoten die helemaal geen videogames speelden. Jongeren die echter dagelijks meer dan drie uur van hun tijd besteedden aan het spelen van videogames waren minder tevreden over hun leven. Hieruit blijkt dat de totale tijd die wordt besteed aan de videogames van belang is in het effect dat dit heeft op het leven. Van de ondervraagde jongeren bleek ongeveer driekwart dagelijks videogames te spelen. Voor het onderzoek kregen ze vragen over hun contact met leeftijdsgenoten, de mate van hyperactiviteit en onoplettendheid en moesten ze een algemeen oordeel geven over de mate waarin ze tevreden waren over hun eigen leven. De groep die dagelijks maximaal een uur aan videogames besteedde bleek hoger te scoren op het gebied van sociale interacties en had minder vaak last van emotionele problemen. Als verklaring hiervoor kan worden gezien dat jongeren door het spelen van videogames een gemeenschappelijke bezigheid hebben waarover ze samen kunnen praten, waardoor ze minder snel buiten de groep gesloten worden. Overigens geldt weliswaar dat er een duidelijk verband is tussen de mate waarin videogames worden gespeeld en het geestelijk welzijn van de jongeren op de hierboven omschreven vlakken, maar het effect is veel minder groot dan bijvoorbeeld de kracht van familierelaties. IVO, specialist in onderzoek op het gebied van leefstijl, verslaving en zorg, heeft een factsheet samengesteld waarin staat beschreven in welke mate jongeren in Nederland zich bezighouden met het spelen van videogames. De resultaten zijn op http://www.internetondercontrole.nl/files/49421/2008-1120Factsheet20videogames.pdf te lezen.  

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.