Te dom om lui te zijn?

Te dom om lui te zijn? Hardwerkende mensen kijken vaak met een afkeurende blik naar luie mensen. Ze realiseren zich dat ze hard aan het werk zijn, terwijl een ander niets doet en slechts toekijkt of wellicht soms niet eens zijn bed uit komt.

Dat wekt een bepaalde frustratie, die uiteraard voor een deel te maken heeft met het gevoel dat taken oneerlijk verdeeld zijn. Misschien is er ook sprake van een zekere afgunst: ,,Waarom mag hij wel lekker blijven liggen en ik niet?’’ Het roept natuurlijk ook de vraag op wie er gezonder bezig is, de werkende mens of de luiaard die niets doet. Recent onderzoek van de Florida Gulf Coast University legt een verband tussen luiheid en intelligentie Mensen die het niets doen tot een ware kunst hebben verheven, beschikken mogelijk over een hogere intelligentie dan werkende mensen. Overigens werd al in de jaren ’70 van de vorige eeuw door de Vlaming Juul Kabas een liedje op de plaat gezet met de titel ‘Het zijn zotten die werken’, een tekst die naadloos op de conclusies van dit onderzoek aansluit. Eén van die conclusies was namelijk dat mensen, die veel nadenken over zaken en moeilijke problemen in hun hoofd oplossen, over het algemeen fysiek minder vaak actief zijn dan mensen die wat meer onnadenkend door het leven gaan. Eigenlijk klinkt dat niet eens zo vreemd. Als je goed over een probleem wilt nadenken, doe je dat het beste in alle rust. Wanneer mensen juist worstelen met hun gedachten en liever niet te veel over bepaalde dingen willen nadenken, zoeken ze hun afleiding vaak in werk. Je ziet heel vaak dat mensen, die net een relatiecrisis of een sterfgeval achter de rug hebben en emotioneel uit een dal moeten klimmen, zich volledig op hun werk storten, zodat ze even niet hoeven na te denken over de situatie waarin zij zich bevinden. Dat is overigens lang niet altijd een goede methode, omdat het er vaak voor zorgt dat bepaalde gevoelens weggedrukt en daardoor niet voldoende verwerkt worden. De Amerikaanse wetenschappers concludeerden voorts dat intelligente mensen kennelijk minder gevoelig zijn voor verveling. Iemand die niet de capaciteit heeft om diep over dingen na te denken, zal zich eerder gaan vervelen wanneer hij niets te doen heeft. Hij gaat dan op zoek naar alternatieven en is dus sneller geneigd om werkzaamheden te gaan verrichten. Het werk is in dit geval vooral bedoeld om verveling tegen te gaan. Iemand die beschikt over de hersencapaciteit om allerlei zaken te overdenken en oplossingen te vinden voor bepaalde vraagstukken, hoeft zich niet te bekommeren om de invulling van zijn tijd. De tijd glijdt als het ware vanzelf voorbij en werken is dan geen essentiële factor meer om die tijd te overbruggen. Kom je dus iemand tegen die ogenschijnlijk niet zo veel uitvoert, de sportschool angstvallig vermijdt en zich desondanks prima lijkt te vermaken, dan zou dat wel eens een zeer intelligente persoon kunnen zijn. Het verdient overigens wel aanbeveling om er, juist in deze categorie, voor te zorgen dat er sprake is van voldoende lichaamsbeweging. Immers, wanneer die ontbreekt, liggen gezondheidsproblemen sneller op de loer. De intelligente mens is zich daar echter meestal wel voldoende van bewust. Een kanttekening bij het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Health Psychology, is wel op zijn plaats. Bij het onderzoek werden zestig mensen betrokken, die groep proefpersonen is relatief klein. Lees op op deze site meer over het onderzoek. (Dit is een Engelstalige website.)

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.