Minister scherpt maatregelen voor dure nieuwe medicijnen aan

Het wordt voor medicijnfabrikanten vanaf komende zomer minder makkelijk om nieuwe dure medicijnen in het basispakket van de ziektekostenverzekering te krijgen.

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid scherpt de criteria aan en dat zal er naar verwachting toe leiden dat meer medicijnen in de zogenoemde sluis terecht komen. Deze denkbeeldige sluis is sinds 2015 van kracht. Het is een preventiemiddel om te voorkomen dat de zorgkosten te sterk stijgen. Medicijnen worden pas toegelaten tot het basispakket nadat is vastgesteld hoe effectief ze zijn. Ook wordt dan eerst met de fabrikant onderhandeld over de prijs.

Met deze maatregel kunnen vele miljoenen worden bespaard. Kuipers: ,,In de afgelopen jaren zijn daarmee goede resultaten behaald. In 2020 bedroeg de uitgavenverlaging door de toepassing van de sluis op dure intramurale geneesmiddelen 383 miljoen euro. Op basis van deze gerealiseerde resultaten en daarmee het succes van de maatregel worden de sluiscriteria aangescherpt om voor meerdere geneesmiddelen een beheerste instroom mogelijk te maken.’’ De aanscherping van de maatregel komt er concreet op neer dat nieuwe geneesmiddelen in de sluis worden geplaatst wanneer de verwachting is dat ze op jaarbasis 20 miljoen euro of meer gaan kosten. Die grens ligt nu nog op 40 miljoen euro. Aangenomen mag worden dat hierdoor meer medicijnen dan voorheen onder de restricties zullen gaan vallen. Toch gaat Kuipers met de nieuwe aanscherping minder ver dan in het coalitieakkoord wordt gesteld. Daarin gaat men namelijk uit van een grensbedrag van 10 miljoen euro.

De bewindsman licht toe: ,,Op basis van de laatste Horizonscan Dure Geneesmiddelen (hierna: Horizonscan) is de huidige verwachting dat een dergelijke aanpassing zou leiden tot substantieel

meer geneesmiddelen in de sluis. Omdat ik besef dat toepassing van de sluis onzekerheid met zich meebrengt voor patiënten en behandelaren over de beschikbaarheid van intramurale geneesmiddelen, heb ik besloten om niet meer geneesmiddelen in de sluis te plaatsen dan nodig voor de doelstellingen van het coalitieakkoord. Bovendien wil ik de doorlooptijd van de sluisprocedure beheersbaar houden, en acht ik een minder vergaande wijziging van de sluiscriteria beter uitvoerbaar voor het Zorginstituut.’’

Het gevolg van de uitbreiding van de sluis door het aanscherpen van de criteria is dat meer nieuwe (indicaties van) intramurale geneesmiddelen later beschikbaar komen voor patiënten. Kuipers: ,,Ik begrijp dat dat voor patiënten zeer lastig is. Tegelijkertijd zijn de leveranciers van geneesmiddelen primair zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop en de snelheid waarmee zij toegang krijgen

tot het Nederlandse basispakket. Zolang zij uitzonderlijke hoge prijzen blijven vragen voor dure intramurale geneesmiddelen, ben ik genoodzaakt om maatregelen te treffen die een beheerste instroom van deze geneesmiddelen mogelijk maken. Desalniettemin streef ik ernaar om de doorlooptijd van de sluis zo kort mogelijk te houden. Ik wil benadrukken dat de doorlooptijd van een

sluisprocedure een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere partijen is, waarbij ik ook afhankelijk ben van de bereidheid en snelheid van de leverancier wat betreft het aanleveren van informatie bij het Zorginstituut ten behoeve van de advisering over het geneesmiddel en wat betreft het voeren van prijsonderhandelingen om met mij een financieel arrangement te sluiten.’’

Lees op de website van de Rijksoverheid de volledige brief van minister Ernst Kuipers.

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.