Mensen herkennen een beroerte vaak niet

Ieder jaar krijgen ongeveer 46.000 mensen in Nederland een beroerte.

Ieder jaar krijgen ongeveer 46.000 mensen in Nederland een beroerte. Het woord 'beroerte' wordt gebruikt als verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Beide aandoeningen kenmerken zich door een probleem met de bloedcirculatie in ons hoofd. Wanneer het bloed niet goed naar de hersenen kan stromen, ontstaat daar een zuurstoftekort. Dit is een acute noodsituatie, omdat de hersenen snel afsterven wanneer ze geen zuurstof meer krijgen.

Door tijdig de juiste hulp te bieden, kan ernstige beschadiging van de hersenen worden voorkomen

Uit onderzoek blijkt helaas dat veel mensen de symptomen van een beroerte niet goed kunnen herkennen. Een beroerte komt in de meeste gevallen totaal onverwacht en iemand die erdoor wordt getroffen is direct op hulp van derden aangewezen. Ze zijn zelf niet meer in staat om de benodigde actie te ondernemen en daarom is het van belang dat iemand in de directe omgeving onmiddellijk alarm slaat wanneer iemand door een beroerte wordt getroffen. Wanneer iemand pas uren na het ontstaan van een beroerte naar een ziekenhuis wordt gebracht, kunnen de hersenen al onherstelbaar beschadigd zijn. Dergelijke schade zou goed kunnen worden voorkomen, wanneer er adequater wordt gehandeld. In opdracht van de Hartstichting is door een onderzoeksbureau gepeild in hoeverre mensen in staat zijn de symptomen van een beroerte te herkennen. Voor dit onderzoek werden duizend mensen ondervraagd. De resultaten zijn weinig bemoedigend, want slechts een derde van alle mensen blijkt de symptomen van een beroerte goed te herkennen. De rest weet wel dat het belangrijk is om het noodnummer 112 te bellen wanneer iemand door een beroerte wordt getroffen, maar hoe je dat dan precies kunt zien, is deze mensen onbekend.

De meest kenmerkende verschijnselen die zich voordoen bij een beroerte zijn een scheve mond, een verwarrende spraak en verlamming van een arm. Op jaarbasis overlijden in Nederland ruim negenduizend mensen aan de gevolgen van een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding. Een veelvoud daarvan wordt jaarlijks door een dergelijke aandoening getroffen. Al met al zijn dat elke dag 125 mensen, die aangewezen zijn op kordaat handelen van omstanders. Velen van hen houden blijvende gevolgen over aan een beroerte, in de meeste gevallen zijn dat problemen met praten of lopen en blijvende verlammingsverschijnselen. Het is dus zaak een patiënt, zo snel mogelijk nadat de beroerte zich heeft voorgedaan, onder behandeling van een medisch team te laten stellen. Indien behandeling plaatsvindt binnen 4,5 uur nadat de eerste signalen zijn geconstateerd, is er een goede kans dat de aanwezige bloedstolsels in het hoofd door middel van trombolyse kunnen worden opgelost. Wanneer dat niet lukt, maar de beroerte zich minder dan zus uur geleden voordeed, is men vaak nog in staat de stolsels op andere wijze te verwijderen. Daarom is de Hartstichting recent met een nieuwe intensieve campagne gestart om de symptomen van een beroerte bij een zo groot mogelijk publiek bekend te krijgen.

Door de tekst 'Mond, Spraak, Arm, Beroerte Alarm, 112' te verspreiden op koelkastmagneten, stickers, ansichtkaarten en brochures probeert men dit doel te bereiken.

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.