Ons lichaam & onze doelen

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, zegt men wel, en beter kan het niet gezegd worden. Hoewel een gezond lichaam nog niet altijd op een gezonde geest duidt, kan een kapot lichaam wel degelijk een zware belasting voor iemands geest vormen.

Het lichaam is een gereedschap, een middel dat wij inzetten om onze doelen te bereiken. Wanneer het slecht functioneert is het ons daarbij meer tot last dan tot steun. Het lichaam moet ons optimaal helpen De mens is een spiritueel wezen. Hij gebruikt zijn lichaam, maar is niet zijn lichaam. De mens is meer dan een fysiek object. Wij houden ons hier alleen bezig met het fysieke aspect bezig.  Het belangrijkste doel van ons lichaam is het leveren van topprestaties, ons te helpen en ons niet tot last te zijn. Koolstofzuurstofmachine Het menselijk lichaam is een koolstof-zuurstofmachine. Het loopt op een aantal complexe koolstofverbindingen, die het aan onze voeding onttrekt, waarbij het zuurstof gebruikt uit de lucht om ons heen. Dit proces levert energie, die wordt gebruikt voor allerlei lichaamsfuncties, zoals beweging. Een bijproduct van deze verbranding is kooldioxide, dat uitgeademd wordt. Andere bijproducten van het proces worden afgescheiden via urine en ontlasting. De basisfuncties van het lichaam Dit is het principe van de werking van het menselijk lichaam dat energie genereert voor zijn functies. Hoewel er op de achtergrond complexe chemische processen plaatsvinden, hoeft u deze niet te kennen om de basisprincipes te begrijpen. Het menselijk lichaam is een levend organisme en het heeft kwaliteiten die veel verder reiken dan het eenvoudigweg genereren van energie.

Dit zijn de basisfuncties van het lichaam:
1 Het bouwt zichzelf
2 Het onderhoudt zichzelf
3 Het repareert zichzelf
4 Het vernieuwt zichzelf
5 En ondertussen genereert het zijn eigen energie.

Om goed te kunnen functioneren heeft het lichaam de juiste brandstof nodig en dat is goede voeding.  Vitale voedingsstoffen kunnen in drie categorieën worden ondergebracht.

1 Bouwstoffen
Het lichaam gebruikt deze materialen om zichzelf te bouwen, onderhouden, repareren en hernieuwen. Het neemt deze materialen op in zijn eigen structuur en gebruikt ze voor de reparatie van gebrekkige onderdelen en voor de wederopbouw van onderdelen die te zwaar versleten zijn.
Water 60%
Eiwitten 19%
Sommige Vetten 15%
Mineralen 5%
Sommige koolhydraten 1%

2 Energiestoffen
De materialen binnen deze categorie worden afgebroken en ‘verbrand’ in de chemische processen van het lichaam en worden gebruikt om energie te leveren om het lichaam gaande te houden.?? Met uitzondering van de mineralen worden alle bovenstaande bouwmaterialen ook gebruikt als energiebronnen. Het is belangrijk op te merken dat er verschillende soorten vetten en koolhydraten bestaan. Sommige leveren alleen energie, terwijl andere ook als bouwstenen gebruikt kunnen worden. De processen van bouw, onderhoud, reparatie en hernieuwing maken deel uit van een complex, gecoördineerd en volmaakt afgesteld systeem. Dit systeem moet op de juiste wijze beheerst worden. Dit doet het lichaam met behulp van een andere groep voedingsstoffen, waarvan we maar een kleine hoeveelheid nodig hebben, vandaar de naam.

3 Micronutriënten
Deze micronutriënten spelen een belangrijke rol in de afstemming van de complexe chemische processen die eerder genoemd zijn.?? Als ze ontbreken, kan dit tot ernstige defecten leiden. Onze voeding moet de volgende micronutriënten bevatten: * Vitaminen * Mineralen * Spoorelementen Sporenelementen zijn ook mineralen, maar omdat ze ?slechts in zulke minuscule hoeveelheden (sporen) in onze voeding voorkomen, hebben ze hun eigen categorie en naam gekregen. Het lichaam kan deze micronutriënten niet zelf aanmaken. Daarom moeten we deze uit externe bronnen verwerven. De hoeveelheid noodzakelijke micronutriënten is  bijna verwaarloosbaar vergeleken met de totale hoeveelheid voedsel die wij consumeren. Als we een flinke maaltijd eten, beslaan de micronutriënten maar twee eetlepels. Kwantitatieve en Kwalitatieve honger Hiervan afgeleid kan men stellen dat het menselijk lichaam op twee manieren uitgehongerd kan worden: kwantitatieve en kwalitatieve honger. Kwantitatieve honger: De hoeveelheid voedingsstoffen is in dit geval gewoon ontoereikend om voldoende energie te leveren voor alle lichaamsfuncties. We hebben merkbaar honger. Kwalitatieve honger: Een gebrek aan bepaalde noodzakelijke voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen, spoorelementen. We beseffen vaak niet dat ons organisme kwalitatief honger lijdt. Tegenwoordig lijden de meeste mensen aan een ernstige vorm van kwalitatieve verhongering. Daardoor is ons lichaam ons helaas vaker tot last dan tot steun. Na een poosje begint het lichaam kwalen te vertonen en dan moeten we naar een arts of ziekenhuis. Voeding arm aan Bouwstoffen en Micronutriënten
Het winstbejag van de moderne voedingsindustrie heeft twee van de drie soorten voedingsstoffen bijna geheel weggevaagd. Er zit maar een uiterst beperkte hoeveelheid hoogstaande bouwstoffen in onze voeding en de hoeveelheid micronutriënten is verwaarloosbaar. Maar deze voedingsproducten, die in wezen vrijwel volkomen ontoereikend zijn om het lichaam te laten werken, vormen wel een enorme winstbron voor de industrie.

www.lenkeiboeken.nl         

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.