Beroepsziektes voorkomen door vroegtijdige signalering

Werknemers die lekker in hun vel zitten en zelden ziek zijn, dat is natuurlijk de wens van iedere werkgever. Goede arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften spelen hierbij een heel belangrijk rol.

Hoge werkdruk en onderbezetting veroorzaken uiteindelijk overspannenheid of een burn-out. Ook door het veronachtzamen van bepaalde veiligheidsmaatregelen kunnen beroepsziektes ontstaan. Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moeten verplicht over een registratie beschikken. Uitval op de werkvloer kan worden voorkomen. Zowel werkgever als werknemer kunnen daarvoor zorgen. Maar hoe precies?

Beroepsziekten moeten worden gemeld

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die een medewerker heeft opgelopen als gevolg van de omstandigheden op het werk. Veelvoorkomende ziekten of aandoeningen zijn RSI, overspannenheid, een burn-out, aandoeningen aan luchtwegen of huidaandoeningen. Het dagblad Trouw schrijft dat er jaarlijks meer dan vierduizend werknemers overlijden aan een ziekte die ze op het werk hebben opgelopen. Vaak zijn dit gepensioneerden die op hun werk in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen en daardoor ziek zijn geworden. Het is wettelijk verplicht voor werkgevers en bedrijfsartsen om melding te doen van beroepsziekten. In de praktijk gebeurt dit echter nog te weinig door onwetendheid of nalatigheid.

Preventie is belangrijker dan ooit

Preventiemaatregelen kunnen bijdragen aan het terugdringen van beroepsziekten. In het geval met bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen geldt dat er een verplichte registratie en beoordeling voor gevaarlijke stoffen moet zijn. Dit is vastgelegd in het Arbobesluit. De nieuwste wijzigingen in de Arbowet zijn erop gericht om werknemers en hun werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid. Niet-zieke werknemers hebben bijvoorbeeld recht op een bezoek aan de bedrijfsarts om hun arbeidsomstandigheden en hun gezondheid te bespreken. Ook hebben bedrijfsartsen vrije toegang om de werkplekken van werknemers te bezoeken om zo de arbeidsomstandigheden te kunnen vaststellen. Daarnaast is ook de rol van de preventiemedewerker ineen bedrijf belangrijker geworden.

Wat doet de preventiemedewerker?

Ieder bedrijf, groot of klein, is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Bij kleine bedrijven komt het voor dat de werkgever of leidinggevende tevens de preventiemedewerker is. Een preventiemedewerker zorgt samen met de bedrijfsarts en arbodienstverleners voor een gezonde en veilige werkomgeving die erop gericht is om werkuitval te voorkomen.De preventiemedewerker ondersteunt en vervult een belangrijke brugfunctie tussen de werknemer en de werkgever. Ook kan de preventiemedewerker de vertrouwenspersoon in het bedrijf zijn, voorlichting verstrekken, werkinstructies verschaffen en registreert hij bedrijfsongevallen. Kortom, hij doet alles om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen te beperken.

Wat kunnen jij en je werkgever doen?

Ervaar je hoge werkdruk? Of heb je pijnklachten? Door vroegtijdig aan de bel te trekken, kan worden voorkomen dat je uiteindelijk klachten krijgt die ervoor zorgen dat je je werk niet meer kunt uitvoeren. Maak het bespreekbaar met de preventiemedewerker op je werk of klop aan bij de bedrijfsarts. Zo kan worden voorkomen dat invalkrachten jouw werk moeten gaan doen of dat je taken worden overgedragen aan een collega die zo ook meer werklast op zijn schouders krijgt. Als een bedrijf zich richt op het voorkomen van uitval, noemen we dit duurzame inzetbaarheid. Een arbodienst kan hierbij helpen. Hij kan bijvoorbeeld trainingen en cursussen komen geven op het gebied van gezondheid, preventie en verzuimbeleid. Deze trainingen zijn er vooronder andere managers, de hr-afdeling, de ondernemingsraad en de medewerkers en hebben tot doel om de motivatie en betrokkenheid door preventie te vergroten.

Bron

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.