Het belang van sport in onze maatschappij

In onze huidige samenleving komen we soms amper aan voldoende beweging toe.

We doen vaak zittend werk, we rijden in onze auto’s of met het openbaar vervoer heen en weer en thuis zitten we op de bank en kijken televisie of praten wat met onze familie en vrienden. Zo houden we ons lichaam onvoldoende in conditie en dat brengt onze levensverwachting omlaag. Voldoende sporten kan ervoor zorgen dat we het gemis aan beweging compenseren, maar sport is veel meer dan alleen een bewegingstherapie. Het zorgt er in velerlei opzicht voor dat onze maatschappij gezond blijft. En dan hebben we het niet alleen over de fysieke gezondheid van het individu.

Mensen verenigen

Nelson Mandela zag het zeer juist, toen hij stelde dat sport de kracht heeft om de wereld te veranderen. Hij zei: ,,Het heeft de kracht om te inspireren en om mensen te verenigen. Het spreekt jongeren aan in een taal die ze begrijpen. Sport kan hoop scheppen waar ooit alleen wanhoop was. Het is machtiger dan de overheid in het doorbreken van raciale barrières.’’ Het deelnemen aan sport zorgt er onder meer voor dat je jezelf kunt ontwikkelen op emotioneel niveau. Terwijl je werkt aan het verbeteren van je fysieke prestaties, werk je haast ongemerkt ook aan het opbouwen van je karakter. Je leert door te sporten de waarden van eerlijkheid, respect, teamwerk en toewijding kennen. De algemene groei en ontwikkeling van de mens kan een enorme impuls krijgen door deel te nemen aan sporten.

Voordelen van sport

Buiten het gezondheidsaspect in fysieke zin zijn er diverse voordelen van sport te benoemen. Je zorgt voor een groter zelfrespect en je verbetert je leiderschapsvaardigheden door te sporten. Ook ben je beter in staat om relaties met mensen aan te gaan en communiceer je beter. En wat te denken van het beter kunnen indelen van je tijd? Ook dat heb je vaak te danken aan sport. Ongetwijfeld is de lijst nog veel langer, maar dit zijn de meest in het oog springende effecten die sport heeft op de mens. Het is dan ook niet vreemd dat gemeenten doorgaans veel aandacht besteden aan het bieden van voldoende sportmogelijkheden en het stimuleren van deelname hieraan. Niet voor niets zijn er aparte sportwethouders en wordt een aparte post op de gemeentelijke begrotingen ingeruimd om de bevolking zo veel mogelijk te laten sporten.

Sport in waarde uitdrukken

Nu we vastgesteld hebben dat sport van grote waarde is in onze maatschappij, kunnen we ons de vraag stellen: hoeveel is sport dan waard? Is het mogelijk om sport uit te drukken in een geldelijke waarde? Je zou hiervoor een maatschappelijke kosten- en batenanalyse moeten maken. In hoeverre is er sprake van geldelijk gewin als we sporten en hoeveel geld zou het de maatschappij kosten als niemand meer zou sporten? Knappe koppen hebben zich hierover gebogen met als conclusie dat de maatschappelijke waarde van sporten en bewegen voor mensen tot 55 jaar ligt tussen de 35.000 en 75.000 euro. Voor mensen boven die leeftijd daalt de waarde naar een bedrag tussen pakweg 12.500 en 25.000 euro. Het verschil zit vooral in het feit dat senioren minder jaren voor de boeg hebben om de positieve effecten van het sporten nog te kunnen verzilveren. Bovendien gelden de genoemde bedragen voor zowel onze gezondheid als de winst uit arbeid en senioren werken vaak minder of niet meer.

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.