Dit moet je weten over jouw medisch dossier

Wanneer je onder behandeling staat van een arts, worden de gegevens over jouw behandeling bewaard in een medisch dossier.

Niet alleen je huisarts, maar ook de specialist in het ziekenhuis, de fysiotherapeut en de apotheker houden op deze manier gegevens van je bij. Niet elke zorgverlener heeft toegang tot dezelfde informatie. Alleen dat specifieke deel dat relevant is voor het verlenen van de betreffende zorg is door de betrokken behandelaar in te zien. Zelf heb je te allen tijde het recht om je volledige medische dossier in te zien. Je kunt er ook een kopie van opvragen, bijvoorbeeld als PDF of op een USB-stick. 

Inhoud

In het medisch dossier zetten zorgverleners in ieder geval alle basisgegevens, zoals hun bevindingen bij lichamelijk en psychiatrisch onderzoek, de gestelde diagnose en de ingestelde behandeling. Verder rapporteren ze over de voortgang van de behandeling en voegen ze (indien van toepassing) anesthesie- en operatieverslagen toe. Ook uitslagen van laboratoriumtests, verwijs- en ontslagbrieven, medische scans (röntgenfoto’s, CT-scans) en verpleegkundige rapportages behoren tot het medisch dossier. Verder worden brieven en bevindingen van vroegere hulpverleners of geraadpleegde deskundigen toegevoegd. Ook de informatie die u als patiënt geeft, zoals verklaringen, moeten in het dossier komen. Zoals bijvoorbeeld uw verklaring als u wilt dat bepaalde nabestaanden uw medisch dossier mogen inzien. 

Wijzigen

Het is mogelijk dat je het niet eens bent met de informatie in het medisch dossier. Er kan bijvoorbeeld een fout zijn gemaakt, waardoor informatie onjuist in het dossier is opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onjuiste adresgegevens of verkeerde gegevens over onderzoeken en behandelingen in het verleden. Je kunt de behandelaar in dat geval vragen om die gegevens aan te passen. Weigert de behandelaar dit en kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen over de weigering van de aanpassing van uw medisch dossier. Het is echter ook mogelijk dat je het niet eens bent met bepaalde zaken in het medisch dossier. We hebben het dan niet over feitelijke gegevens zoals hierboven genoemd, maar over het hebben van een afwijkende visie op de door de behandelaar gestelde diagnose. In dat geval kun je zelf een verklaring opstellen. De behandelaar is verplicht om die verklaring op te nemen in het medisch dossier. Op dezelfde wijze kun je ook een niet-reanimeerverklaring aan je dossier laten toevoegen. 

Delen van gegevens

In principe heeft een behandelaar niet het recht om jouw medisch dossier te delen met iemand anders, tenzij jij daar nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend. Hierop gelden wel enkele uitzonderingen. Als je eigen huisarts op vakantie is, heeft de waarnemend huisarts automatisch het recht om jouw medisch dossier in te zien. De bedrijfsarts en het UWV mogen bepaalde gegevens uit je medisch dossier delen wanneer je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt en er een deskundigenoordeel nodig is. Wanneer een arts concludeert dat je een onbekende besmettelijke ziekte hebt en daardoor een ernstig gevaar voor de volksgezondheid bent, moet hij dat direct melden bij de GGD. Ook het doorgeven van bepaalde informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming is toegestaan zonder toestemming van het kind of diens ouders. 

Privacy

Het komt voor dat in een medisch dossier ook gegevens over andere personen staan. In dergelijke gevallen zou de privacy van die andere personen in het geding zijn, wanneer jij die informatie onder ogen krijgt. In dat geval mag de zorgaanbieder weigeren om je inzage te geven in dat gedeelte van het dossier. De zorgaanbieder moet dat wel goed uitleggen. Ook moet het belang van de privacy van de ander daarbij zwaarder wegen dan het belang van jouzelf. Het spreekt voor zich dat gegevens uit jouw medisch dossier niet zomaar op straat mogen komen te liggen. Een oproep van Yvonne Coldeweijer leidde onlangs tot commotie. Zij riep ziekenhuismedewerkers op om medische informatie over royaltyverslaggever Marc van der Linden te lekken en haalde hiermee de woede van medici op haar hals. In feite roept Coldeweijer hiermee op tot het plegen van een strafbaar feit.

Wij waarderen je privacy.

Wij gebruiken cookies voor analyse, de mogelijkheid tot berichten te delen op social media en om advertenties te tonen. Door op Akkoord te klikken en verder te gaan stem je in met ons privacybeleid en kan je gebruik maken van deze functionaliteit.